Semnatura site
Acasă2021-11-03T10:37:45+02:00

Stațiune Balneoclimatică

Terapie cu apă sărată și nămoluri sapropelice

Apele minerale clorurate și sodice sunt foarte importante deoarece au o concentrație 225 mg/l, provenite din lacurile sărate aflate în stațiune. Nămolul este de asemenea utilizat pentru tratamente terapeutice. Acesta este extras de sub stratul de aluviuni

Turda se află în top 10 stațiuni balneare din România

Asociatia Romana de Balneologie a realizat clasamanetul anual al statiunilor din țara noastră. Au fost luate în calcul criterii precum nivelul investitiilor in bazele de tratament, infrastructura, promovarea si calitatea serviciilor turistice si medicale.

Cadrul natural

Stațiunea Băile Turda este situată în partea de nord – est a municipiului Turda, în aria de dezvoltare a unor zăcăminte masive de sare. Masivele de sare de la Turda sunt plasate în punctul cel mai vestic al Depresiuni Transilvaniei, în zona imediat vecină a contactului blocului muntos al Munților Apuseni cu sedimentarul bazinului.

Geologie. Structura geologică a subasmentului a influențat în mod direct aspectul geomorfologic, climatic și al vegetației din zona.

Cercetări de dată recentă argumentează idea conform căreia, în intervalul de timp 13,6 – 13,4 Ma, izolarea Bazinului Transilvaniei de Bazinul Pannonic produsă pe fondul ultimei scăderi a nivelului oceanului planetar din timpul Badenianului, într-un climat de tip temperat – mediteranean, a fost  principala cauză   în precipitarea sării.

AFLĂ DETALII

Vegetația

Vegetația. Zonele în care se dezvoltă masivele de sare sunt caracterizate prin prezența sărăturilor. Acestea constau din suprafețe întinse acoperite cu puternice eflorescențe saline mai ales în sezoanele secetoase. Asociațiile vegetale sunt cele caracteristice zonei de silvostepă, cu un grad de stepizare înaintat.

Vegetația  este constituită din halofite dispuse în zone relativ concentrice, pe genuri şi specii, după gradul de concentrare a sărurilor. Vegetația ierboasă este foarte variată, în funcție de complexitatea condițiilor ecologice. În zona centrală a sărăturilor întâlnim Salicornia herbacea şi Suaeda maritima, iar cercul exterior este format din Salicornia herbacea în asociație cu Aster tripolium, Aster transilvanica și Aster lemnosa. Genurile: Salsola, Salicornia si Tamarix împrumută solului un colorit specific, roşu-violaceu.

AFLĂ DETALII

Factori Naturali Terapeutici

Intervenția antropică asupra depozitelor salifere de la Turda în scopul exploatării sării a lăsat în urmă condiții favorabile pentru ca aici, printr-o evoluție naturală, să apară factori de cură balneară deosebit de valoroşi.

Factorii naturali terapeutici existenți în stațiunea Băile Turda sunt apele minerale sărate cu caracter clorosodic, nămolul sapropelic și argilele sărate (cu utilizare terapeutică redusă în prezent). Factorul climatic este caracterizat de un bioclimat sedativ – indiferent sau de cruțare caracteristic regiunii deluroase în care se află Stațiunea Băile Turda, temperaturi moderate, viteză redusă a vântului și este completat de microclimatul de salină.

Ultimele noutăți

Informații și comunicate de presă despre Statiunea Balneoclimatică Băile Turda

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României